دومین کنترولی که صاحب نقش Schema Master است، تنها سروری است که اجازه تغییرات یا به روز رسانی در Schema بین سرورهای دیگر را دارد.

پس یادمان باشد سرورهای دیگر اجازه هیچ تغییری در Schema ندارند و اگر خواستید تغییری در Schema دهید باید بر روی صاحب Schema Master انجام دهید.
اولین سروری که در جنگل یا کل ساختار (Forest) به دومین کنترولر (DC) تبدیل شود، صاحب نقش Schema Master است.