فرآیند هدایت بسته ها در بین شبکه ها از مبدا به مقصد را routing ( مسیریابی ) میگویند
عملیات routing در لایه سوم (network layer) از مدل OSI صورت میگیرد

Routing Table (جدول مسیریابی)
به جدولی از اطلاعات که مسیرهای مورد نیاز برای هدایت بسته ها به نقاط مختلف شبکه های مختلف را در اختیار سخت افزار شبکه (مسیریابها)میگذارد گفته میشود
جدول مسیریابی به محض دریافت اطلاعات جدید به روز رسانده میشود

Routed Protocols
routed protocols پروتکل لایه شبکه است که  برای انتقال ترافیک بین شبکه ها استفاده میشود به عنوان مثال ip,ipx

Routing Protocols
بوسیله روترها برای عوض کردن اطلاعات routing table استفاده میشوند بعنوان مثال RIP,IGRP

سه نوع مختلف routing

۱٫default routing
۲٫static routing
۳٫dynamic routing

  • Default Route

default Route برای شیکه هایی که مقصدشان نامشخص است پیکربندی میشود
سیستم کار default به اینصورت است که اطلاعات به روتر فرستاده میشود اگر متعلق به آن نبود آن اطلاعات را به روتر بعدی تحویل میدهد

 

  • Static Route

Static بوسیله administrator بصورت دستی برای مقصد مشخص در شبکه پیکربندی میشود

Static Routing برای شبکه های کوچک مناسب میباشد

 

  • Dynamic Route

در Dynamic Routing از پروتوکلها به منظور یافتن مسیر  و update کردن routing table استفاده میشود و برای شبکه های بزرگ مناسب میباشد
پروتکلها عبارتند از

۱٫RIP(Routing Information Protocol)
۲٫IGRP(Interior Gatway Routing Protocol)
۳٫EIGRP(Enhanced Interior Gatway Routing Protocol)
۴٫OSPF(Open Shortest Path First)