پیکربندی interface یکی از مهمترین پیکربندیهای روتر است زیرا بدون interfaceها کاملا یک شی بدون استفاده میباشد.به علاوه پیکربندی interface ها باید کاملا دقیق باشد تا توانایی ارتباط با دیگر ابزارها را داشته باشد

ایجاد پیکربندی بر روی یک interface
برای پیکربندی آدرسهای IP روی یک interface از فرمان ip address در interface mode استفاده میکنیم
فراموش نکنید روشن کردن interface را با استفاده از فرمان no shutdown

 

 

Router>en
Router#config t
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown or no shut
Router(config-if)#^Z
Router#wr

در اینجا یاد آور میشوم که به فرمان ( show interface e0 ( sh int e0  دقت کنید تا مشاهده کنید,interface shutdown است یا خیر همچنین فرمان show run همین اطلاعات را به ما میدهد