Remote Desktop:

در یک شبکه می توان از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر به صورت Remote وصل شد و از desk top و برنامه های آن کامپیوتر استفاده کرد. وقتی به کامپیوتر دیگر وصل می شویم و صفحه نمایش کامپیوتر دیگر جلو ما نمایان میشود هر کاری که انجام می دهیم در واقع بر روی آن کامپیوتر دیگر انجام میشود.مثل اینکه رفتیم پای آن کامپیوتر و با آن کامپیوتر کار انجام می دهیم.مانیتور، صفحه کلید، و موس آن کامپیوتر در اختیار ما قرار می گیرد.مثلا اگر سرعت RAM کامپیوتر پایین است در واقع RAM آن کامپیوتری که به آن Remote شده ایم پایین است. پس در این نوع قابلیت از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر وصل می شویم و از طریق مانیتور خود با کامپیوتر دیگر کار می کنیم.

حالا برای دسترسی به دو روش می توانیم عمل کنیم:

۱- start——All programs——Accessories—–communications——-Remote desktop connections
۲- ابتدا RUN را باز کرده در آن mstsc را می نویسیم و ok

سپس پنجره ای باز میشود که نام کامپیوتر و یا IP آدرس کامپیوتر مورد نظر را داخلش می نویسیم و connect را می زنیم.