ری‌دایرکت (redirect) یا فوروارد (forward) کردن باعث می‌شود که وقتی آدرسی در مرورگرتان وارد شود به صورت خودکار به آدرس یک سایت یا صفحه‌ی دیگر منتقل شود و محتوای سایت یا صفحه‌ی مقصد دیده شود.
برای دست‌رس به امکانات مدیریت دی‌دایرکت‌ها در cPanel خود در بخش «Domains» بر روی آیکون «Redirects» کلیک کنید.

redirect

– ری‌دایرکت کردن کل یک سایت: اگر مایلید هر کسی نام دامنه‌ی شما را در مرورگرش وارد کرد به یک سایت دیگر انتقال پیدا کند در شکل باید تنظیمات زیر را اعمال کنید:

web

Type: دو گزینه‌ی «۳۰۱ Permanent» (دائمی) و «Temporary 302» (موقت) را می‌توانید استفاده کنید. در حالت دائمی که در اکثر موارد انتخاب درست است موتورهای جست‌جو به جای صفحات ری‌دایرکت شده صفحه‌های مقصد را ایندکس می‌کنند. در حالت موقت موتورهای جست‌جو از محتوای صفحه‌های مقصد استفاده می‌کنند و البته صفحه‌های مبدأ را در رتبه‌بندی‌ها حفظ می‌کنند. توجه کنید که اگر یک سایت را به صورت موقت به سایتی که دامنه‌اش متفاوت است ری‌دایرکت کنید موتورهای جست‌جو برای مقابله با روش‌های ۳۰۲ hijacking با آن همانند ری‌دایرکت دائمی (۳۰۱) رفتار می‌کنند.
آدرس سایت مبدأ: در این قسمت در کادر نخست نام دامنه‌ی مورد نظرتان را انتخاب کنید. اگر قصد ری‌دایرکت کردن کل یک سایت را دارید نیازی به پر کردن کادر خالی نیست. اگر گزینه‌ی «All Public Domains» را انتخاب کنید و بیش از چند سایت داشته باشید همه ری‌دایرکت خواهند شد. ری‌دایرکت کردن تعداد زیادی سایت به یک مقصد از نظر موتورهای جست‌جو عملی نامناسب است.
redirects to: آدرس کامل سایت یا صفحه‌ی مقصد را در این کادر وارد کنید، مثلاً: http://www.websamin.com
ری‌دایرکت شدن www: اگر گزینه‌ی «Only redirect with www» را انتخاب کنید تنها وقتی نام سایت شما با www وارد شود ری‌دایرکت می‌شود. در گزینه‌ی «Do Not Redirect www» آدرس شما تنها وقتی بدون www وارد شود ری‌دایرکت می‌شود. در گزینه‌ی دوم یعنی «Redirect with or without www» در هر دو صورت سایت‌تان به مقصد جدید ری‌دایرکت می‌شود.
Wild Card Redirect: هر URLی در سایت مبدأ به URL هم‌نام خودش در سایت مقصد ری‌دایرکت می‌کند. این تیک را نزنید مگر این‌که دو سایت عین هم تدارک دیده باشید.
در پایان دکمه‌ی Add را بزنید.