Port چیست؟

به درگاه ورود و خروج اطلاعات port گفته می شو