طراحان وب، حتما با اصطلاح Popup Window آشنا هستند. Popup Window به صفحاتی گفته می شود که در یک پنجره یا قاب مستقل با ابعاد مشخص و با تنظیمات دلخواه مرورگر نمایش داده می شود.