PDU لایه ۴ چیست؟

pdu  موجود  در لایه ۴ تولید می شود در اصطلاح segment  گفته می شود.