ساخت Notifications در پرینتر

شما می توانید از فیلترهایی استفاده کرده تا هنگامی که شرایط خاصی برای پرینتر بوجود آمد، پیغام هشدار بصورت ایمیل ارسال شود و یا بطور خودکار script اجرا شود. برای مثال هنگامی که پرینتر کاغذ تمام کرده و یا مشکلی پیدا می کند، شما می توانید ایمیلی را به ادمین ارسال کنید. ابتدا بایستی یک فیلتر custom بسازید :

– از start \ Administrative Tools \ Print Management به قسمت Custom Filters رفته و با راست کلیک روی آن، Add New Printer Filter را انتخاب کنید.

– در صفحه Find Name and Description ، نامی برای فیلتر خود انتخاب کرده و Next کنید.

– در صفحه Define A Filter ، بایستی فیلتر مورد نظر خود را کانفیگ کنید. در این صفحه ، سه قسمت وجود دارد :

Field در این قسمت مشخص می کنید که در چه زمینه ای می خواهید فیلتر تعریف کرده و تا بر چه اساس به شما هشدار دهد.در این لیست، بهترین گزینه Queue Status است که وضعیت پرینترها را در حال حاضر به شما نشان می دهد.

Condition موارد موجود در این بخش ، بستگی به گزینه انتخابی در قسمت Field دارد که می تواند Exactly، Not Exactly، Begins With، و مواردی از این قبیل باشد.

Value این قسمت به این بستگی دارد که موارد بالا را چه گزینه ای انتخاب کرده اید.

برای مثال ، با انتخاب Queue Status در قسمت Field ، is exactly در Condition و paper jam در Value، هنگامی که در پرینترها کاغذی گیر کند به شما ایمیل زده می شود.
– Next کرده تا به صفحه Set Notifications (Optional) برسید. در این صفحه می توانید ایمیل یا ایمیل هایی را مشخص کرده (تیک گزینه send e-mail notification را زده و ایمیل ها را تایپ کنید) و یا script را تعیین کنید (تیک گزینه Run script رازده و script مورد نظرتان را مشخص کنید) تا وقتی پرینترها به شرایطی که در صفحه قبل مشخص شده، برخورد کردند، به شما و یا ادمین آن سرور ها ، ایمیل زده شده و یا script اجرا شود.