یک پروتکل غیررسمی استاندارد در اینترنت که برای توزیع مقالات خبری و پرس و جو از سرویس دهنده های خبری مورد استفاده قرار می گیرد.