برای ring یک سوئیچ مخصوص به نام mau ساختند دقیقا از لحاظ ساختاری شبیه سوئیچ بود اما از لحاظ ساختار درونی Ring  می باشد. در این نوع شبکه ها وظیفه انتقال اطلاعات را بسته ای بنام token بر عهده دارد به همین دلیل به این شبکه token ring نیز گفته می شود.

Token به عنوان یک بسته خالی توسط یکی از کامپیوترهای شبکه به صورت اتوماتیک تولید می شود که این کامپیوترها را پروتکل tokenring بر اساس مشخصه هایی مثل شماره سریال یا آدرس کارت شبکه انتخاب می شود سپس token درون شبکه بصورت حلقوی شروع به حرکت می کند تا جایی که کامپیوتر درخواست ارسال اطلاعات را داشته باشد سپس اطلاعات به همراه آدرس فرستنده و گیرنده درون token قرار داده شده و دوباره token به حرکت خود ادامه میدهد تا به مقصد برسد در مقصد اطلاعات برداشته شده و بسته ای دیگر به token اضافه میشود تا صحت درستی دریافت اطلاعات را برای کامپیوتر فرستنده تایید کند . بسته دوباره در شبکه حرکت کرده تا به مبدا قبلی خود برسد در مبدا بسته بررسی شده و به همراه token حذف می شود . سپس کامپیوتر master دوباره token را تولید کرده و حرکت آن را در شبکه کنترل می کند . فرض کنید که در این ring توپی جا به جا می شود  و هر کسی که تصمیم به ارسال اطلاعات دارد  این توپ را در اختیار خود می گیرد و شروع به صحبت کردن می کند  زمانی که بقیه می خواهند صحبت کنند دنبال توپ می گردند و وقتی که می بینند توپ نیست  می فهمند که در اختیار کسی است.

حال این توپ همان ولتاژ درون  شبکه های bus  را برای ما تداعی می کند. و همان ولتاژ ۰/۳ ولتی است که روی ring وجود دارد.

هر کسی که بخواهد صحبت کند دنبال ولتاژ ۳/۰  می گردد اگر که ولتاژ ۳/۰ بود  یعنی کسی اطلاعاتی را ارسال نمی کند بنا براین token را در اختیار می گیرد.

با در اختیار گرفتن token  در اصل backbone را در اختیار خود گرفته است و ولتاژ را می تواند ۵ اهم برساند و زمانی  که ارسال اطلاعات pc مربوط  به تمام رسید ولتاژ به حالت اولیه ی خود باز می گردد و مابقی نیز می توانند اطلاعات را ارسال کنند.