پروتکلی که اطلاعات را از یک دایرکتوری سلسله مراتبی استخراج می کند.این امر ابزاری را در اختیار کاربران قرار می دهد تا داده ها را برای پیدا کردن اطلاعاتی چون نام کاربری نشانی پست الکترونیکی گواهینامه امنیتی یا دیگر اطلاعات اشخاص مورد نظر پیدا کند