JavaScript (جاوا اسکریبت) یک پیاده سازی از زبان استاندارد ECMAScript است. ECMA-262 استاندارد رسمی JavaScript (جاوا اسکریبت) است.

این زبان توسط “Brendan Eich” در Nets cape (با Navigator2.0) ابداع شده است و تقریباً در تمام مرورگرها از سال ۱۹۹۶ ظاهر شده است.

توسعه ی استاندارد ECMA_262 از سال ۱۹۹۶ و اولین ویرایش آن در ۱۹۹۷ توسط مجمع عمومی ECMA پذیرفته شد.

استاندارد ECMA به عنوان یک استاندارد ISO جهانی (ISO/IEC 16262) در سال ۱۹۹۸ تصویب شده است.

توسعه استاندارد هنوز هم در حال پیشرفت است.