IP Spoofing به معنای ساخت IP Packet بدست هرکسی جز آدرس های اصلی مبداء (IP source addresses) است. این روش با دلایل روشنی مورد استفاده قرار میگیرد و چندین نوع حمله که بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت، با استفاده از این روش انجام میشوند. با بررسی هدر IP، میتوانیم ببینیم که ۱۲ بیت اول شامل اطلاعات مختلفی درباره packet است. ۸ بیت بعدی شامل آدرس های مبداء و مقصد است. هکر با استفاده از یکی از چندین ابزار موجود در این زمینه، میتواند براحتی این ادرس ها را ویرایش کند ( بخصوص فیلد آدرس مبداء). تصور غلطی که در این باره وجود دارد اینست که IP Spoofing میتواند آدرس Ip ما را به هنگام وبگردی، چت انلاین، ارسال ایمیل و … مخفی نگه دارد. این موضوع بصورت کلی درست نیست. جعل آدرس IP مبداء باعث میشود که پاسخی که به درخواست های ارسال از این مبداء جعلی از طرف مقصد ارسال میشود، گمراه کننده باشد، به این معنی که شما نمیتوانید یک ارتباط نرمال را ایجاد کنید.

مبداء ای که آدرسش معتبر است، نشان میدهد که یک تعامل داخلی بین یک workstation (با آدرس مبداء معتبری که درخواست ها را ارسال میکند) با با وب سروری که درخواست ها را اجرا میکند، وجود دارد. وقتی که workstation درخواست صفحه وبی را به وب سرور ارسال کند، این درخواست شامل هر دو آدرس workstation ( مثلا ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۵) و وب سرور (مثلا ۱۰٫۰٫۰٫۲۳) خواهد بود. وب سرور صفحه وب مورد نظر را با استفاده از آدرس مبداء ای که در درخواست مشخص شده بود، این بار به عنوان آدرس مقصد ( ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۵) جایگذاری کرده و آدرس خودش (۱۰٫۰٫۰٫۲۳) را به عنوان آدرس مبداء لحاظ میکند.

آدرس مبداء جعلی ارتباط بین یک workstation (درخواست دهنده وب پیج با آدرس مبداء جعلی) با وب سروری را نشان میدهد که درخواست ها را اجرا میکند. اگر آدرس جعلی (به عنوان مثال ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۶) توسط workstation مورد استفاده باشد، وب سرور درخواست ها را اجرا کرده و سعی میکند تا آن ها را بجای ارسال به workstation با آدرس جعلی، به سیستمی بفرستند که آدرس واقعی آن ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۶ است. سیستمی که آدرس آن مورد spoof قرار گرفته است، با دریافت کانکشن هایی ناخواسته از طرف وب سرور مواجهه میشود که چون از ابتدا خود درخواست دهنده آن ها نبوده، آن ها را از بین خواهد برد.