مسیریابی نامتقارن به این معنی است که ترافیک از اینترفیس های مختلفی در مسیرهای رفت و برگشت برای عبور استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر مسیریابی نامتقارن زمانی رخ میدهد که پاسخ (Response) به یک packet از مسیر متفاوتی نسبت به آنچه که packet در مسیر رفت طی کرده است، عبور خواهد نمود. اگر بخواهیم بصورت قانون این موضوع را بیان کنیم، خواهیم داشت: “برای هر آدرس مبداء A و مقصد B، مسیر دنبال شده برای هر Packet (درخواست یا پاسخ) از A به B متفاوت است از مسیر طی شده هر Packet از B به A.