Infrastructure Master
مسیر های تغییر مکان و تغییر نام object ها را برعهده دارد
بروز رسانی اطلاعات دامین کنترل گروه را انجام می دهد.