کار جالب Infrastructure Master این است که تمام تغییرات اشیاء (Objects) در دومین های (Domains) سراسر یک جنگل یا کل ساختار (Forest) را چک میکند. اگر که Infrastructure Master یک تغییر در یک شی (Object) در داخل دومین دیگر پیدا کند، صفات (attributes) را برای همه موارد آن شی (Object) به روز رسانی (Update) میکند و سپس این تغییرات را با تمام دومین کنترولرهای (DCs) داخل دومین خودش رونوشت (replicate) میکند.
الان به احتمال زیاد میخواهید سوال کنید که چرا باید یک شی (Object) در بیشتر از یک دومین وجود داشته باشد؟ جواب این سوال این است که اگر یک شی (Object) در یک لیست کنترل دستیابی (access control list) یا به عنوان عضو یک گروه مورد استفاده قرار گیرد، این تغییرات شی (Object) داخل دومین (Domain) به صورت پیشفرض (Default) با سایر دومین ها (Domains) رونوشت (replicate) نمیشود. گلوبال کاتالوگ (Global Catalog) این تغییرات را با عملیات رونوشت دومین داخلی (intradomain replication) با سایرین که گلوبال کاتالوگ (Global Catalog) هستند ارائه میدهد، ولی بقیه که گلوبال کاتالوگ (Global Catalog) نیستند که هیچ به روز رسانی (Update) پارتیشن دومین (Domain Partition) را دریافت نمیکنند.

به طور مثال اگر Infrastructure Master از کار بیفتد، برای چند روز شاید متوجه نشوید، ولی وقتی تغییراتی بر روی شی (Object) انجام دهید، متوجه خواهید شد که این تغییرات بلافاصله در کل محیط شبکه اعمال نمیشود.
همچنین Infrastructure Master به فانتومس (Phantoms) معروف است.

یادتان باشد وقتی که میخواهید ویندوز ۲۰۰۳ را به ویندوز ۲۰۰۸ (دومین کنترولر) به روز رسانی کنید، باید فرمان adprep /domainprep را بر روی دومین کنترولری که صاحب Infrastructure Master است اجرا کنید.