Gopher

Gopher URL از URL استاندارد پیروی می‌کند و بعلاوه از پروتکلهای خاص Gopher برای کدگذاری مسیر فایلها استفاده می‌کند، دایرکتوری Gopher مشابه دایرکتوری HTTP و FTP نیست. اکثراً برای متصل شده به سرویس دهنده Gopher از این URL ها استفاده می‌شود. یک نمونه از Gophe URL می‌تواند بصورت زیر باشد:

Gopher://gopher.myhost.com