Global redirect
یکی از مهمترین مشکلات SEO که در بسیاری از CMS ها و از جمله دروپال وجود دارد این است که ممکن است یک محتوا در سایت دارای چند تا آدرس URL باشد و از جند تا آدرس قابل دسترس باشد.
به خصوص وقتی که Clean Urls یا همان Friendly URLs را فعال می کنید، یک مطلب دارای دو تا آدرس می شود. یکی آدرس اصلی و یکی هم آدرس تمیز شده

که آدرس اول، آدرس غیر تمیز است و آدرس دوم آدرس معادل آن در حالت Clean URls است و آدرس سوم هم ممکن است یک Alias برای آن باشد.
هرکدام از این آدرس ها را که باز کنید یک مطلب یکسان نمایش داده می شود.
حال در این شرایط تصور کنید که برخی از کاربران که می خواهند این مطلب را ببینند، از آدرس اول استفاده می کنند و برخی دیگر از آدرس دوم استفاده می کنند و برخی هم از آدرس سوم.
به این ترتیب، ترافیکی که برای این مطلب از سوی کاربران وارد می شود، بین سه تا صفحه ی مختلف تقسیم می شود. در نتیجه رنکینگ این صفحه به سه قسمت تقسیم می شود و به این ترتیب رنک این صفحه در موتور های جستجو پایین می آید.