FSMO Role ها در کجا قرار گرفته اند ؟
این مسئله خیلی مهم است که بدانید که هر یک از این FSMO Role ها بر روی کدامیک از دامین کنترلر های شبکه شما قرار گرفته است . بصورت پیشفرض در یک Forest اولین دامین کنترلر در دامین تمامی ۵ نقش را بر روی خود نگه میدارد . همینطور که دامین کنترلرهای اضافی ایجاد میشوند اولین دامین کنترلر نقش های مربوط به هر یکی از دامین ها ( ۳ نقش در سطح دامین ) را به تک تک آنها ، ارائه می دهد . دلیلی اصلی اینکه بایستی بدانید که این نقش ها بر روی کدامیک از دامین کنترلرها قرار دارد این است که سخت افزارهای همیشه قدیمی و از رده خارج میشوند . به خاطر دارم که یکی از دوستانم قصد داشت برای شرکتی ساختار اکتیو دایرکتوری را ایجاد کند . قبل از اینکه سرور اصلی به دست ایشان برسد برای تسریع کار از یک دستگاه PC به عنوان سرور استفاده کرده و ویندوز سرور ۲۰۰۳ و اکتیودایرکتوری را بر روی آن نصب کردند تا بتوانند از ابزارهای مدیریتی آن استفاده کنند .

پس از اینکه سرورهای جدید به دست وی رسید ، به جای اینکه یک ساختار جدید Forest ایجاد کند ، سرور جدید را به عنوان یک دامین کنترلر به سیستم قبلی ( دامین قبلی ) معرفی کرد. اینکار به این معنی است که همچنان همان PC که در نقش دامین کنترلر اولیه کار میکرد همچنان همگی FSMO ها را بر روی خودش نگهداری میکرد . همه چیز خوب بود تا وقتی که این دوست ما خواست که کامپیوتری که قبلا به عنوان دامین کنترلر ایجاد کرده بود یا بهتر بگوییم PC قبلی را از مدار شبکه خارج کند . اگر اینکار به درستی انجام شود مشکل خاصی در ساختار ایجاد نمیشود اما اگر اشتباه انجام شود ممکن است شبکه و ساختار اکتیودایرکتوری شما به کلی دچار مشکل شود . دوست ما بدون توجه به روشهای جداسازی این دامین کنترلر از شبکه براحتی دستگاه را بصورت فیزیکی از شبکه جدا و هارد دیسک آنرا کاملا Format میکند !!! به یکباره کلیه فعالتیهای اکتیودایرکتوری دچار مشکل شده و مشکلات زیادی در شبکه بوجود می آید . اگر مدیر شبکه به این نکته توجه داشت که سروری را که از شبکه خارج کرده تمامی نقش های FSMO را بر روی خود داشته ، این مشکلات به هیچ عنوان به وجود نمی آمد . در اینگونه موارد امکان این وجود دارد که سرور قبلی را بدون نیاز به حضور فعال در شبکه از ساختار خارج کرده و تمامی نقش ها را به سرور جدید منتقل کنیم که با این روش مشکلات بوجود آمده براحتی از بین خواهد رفت .