دیوار آتش یا firewall معمولا ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است که از دستیابی غیر مجاز به یک سیستم رایانه جلوگیری می‌کنند. در برخی از دیوارهای آتش برنامه‌ها بدون اخذ مجوز قادر نخواهند بود از یک کامپیوتر برای سایر کامپیوترهاا، داده ارسال کنند که به آنها  دیوار آتش دو طرفه گویند، زیرا علاوه بردرگاه های ورودی درگاه های خروجی  هم کنترل می‌شوند. بسته‌های اطلاعاتی که حاوی اطلاعات بدون مجوز هستند، به وسیله دیوار آتش متوقف می‌شوند

در حقیقت فایروال ها را می توانند مانند قلعه ای دانست که یک درگاه ورود و خروج دارد یعنی یک نقطه دسترسی به شبکه که این هم می توانند به عنوان مزیت و هم به عنوان عیب فایر وال ها ذکر شود.

بعضی از روترها (ره یاب شبکه) به همراه فایروال نصب شده ارائه می شوند.

ipfw, ipchains, pf نمونه ای از نرم افزارهای فایروال در سیستم عامل یونیکس می باشد همچنین ویندوز XP و سیستم عامل مکینتاش نیز همراه فایروال اارئه می شوند.