استانداردی که انستیتوی ملی استانداردهای آمریکا (ANSI) برای شبکه محلی سریع فیبر نوری طراحی نموده است مشخصات انتقالات ۱۰۰ مگا بیت در ثانیه را برای شبکه های متنی بر استاندارد تعیین میکند