CPU  نام این قطعه از سر کلمه ( Cenral Process Unit) گرفته شده و به معنی واحد پردازش مرکزی میباشد در واقع می توان CPU مغز یک کامپیوتر تصور کرد زیرا مرکز محاسبات و کنترل کامپیوتر می باشد .توجه داشته باشید که قدرت پردازش یک کامپیوتر به سرعت CPU آن بستگی دارد که بر واحدی به نام مگاهرتز نشان داده میشود مثلا در کامپیوترهای امروزی که به کامپیوترهای پنتیوم ۴ معروف هستند سرعت cpu  آنها معمولا از ۱۷۰۰mhz/s   تا ۳۶۰۰mhz/s  می باشد که به اختصار صورت۱٫۷ mhz/s تا ۳٫۶ mhz/s  نمایش داده می شوند مثلا وقتی گفته می شود سرعت یک cpu 1.8 mhz/s  می باشد این بدین معنی است که cpu  می تواند ۱۸۰۰ دستورالعمل در ثانیه را انجام دهد.با توجه به انجام دستورالعمل های زیاد در زمان کوتاه در CPU  گرمای زیاد تولید می شود که لازم است به وسیله fan  خنک شود.
دو شرکت عمده تولید کننده  Intel , AMD می باشند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند اما به تجربه ثابت شده است که سی پی یو های AMD سرعت بیشتری دارند