سوئیچینگ مدار روشی برای باز کردن خطوط ارتباطی , از طریق سیستم تلفن , به وسیله ایجاد یک پیوند فیزیکی بین طرف آغاز کننده و طرف دریافت کننده.در این روش برقراری ارتباط در یک مرکز سوئیچینگ انجام می شود.در این فرآیند , یک ارتباط فیزیکی بین طرفین برقرار می شود و تا وقتی که لازم باشد یک خط باز بین آنها حفظ می شود.این روش عموما در شبکه های تلفنی که اتصال از طریق شماره گیری انجام می شود مورد استفاده قرار میگیرد , و در شبکه های ارتباطی خصوصی با مقیاس کوچکتر نیز به کار برده می شود.برخلاف دیگر روش های انتقال همچون سوئیچینگ بسته ها , عمل باید پیش از تثبیت ارتباط صورت گیرد
مثال هایی که برای تکنولوزی های WAN,Switched شامل می شود عبارتند از Dial up آنالوگ و ISDN