در مواقعی که بر روی یک سرور یا یک دامنه خاص گواهینامه امنیتی نصب و فعال شده باشد پروتکل معمول http به https تبدیل می شود و در مرورگرها برای دسترسی به اطلاعات باید این گواهینامه را تایید کرد.
در اینجا در سه مرورگر نمایش داده می شود :

vvc

 

ff

 

aa