Canvas – مسیرها

برای کشیدن خطوط مستقیم در canvas ، میتوان از روش های زیر استفاده کرد .

moveTo(x,y) نقطه ی شروع خط را تعریف میکند

lineTo(x,y) نقطه ی پایانی خط را تعریف میکند.

برای اینکه واقعا یک خط بکشید ، باید از یکی از متد های ink استفاده کنیم. مانند stroke()
er

نقطه ی شروع را در مکان (۰,۰) و نقطه ی پایان را در (۲۰۰,۱۰۰) تعریف کنید. سپس از متدstroke استفاده کنید تا خط را بکشید.

جاوا اسکریپت :
aq