یک سرویس دهنده وب http رایگان با منبع باز که در سال ۱۹۹۵ به عنوان نسخه گسترش یافته httpd نگارش ۱/۳ توسط Apache Group عرضه شد. Apache در سیستم های مبتنی بر یونیکس از جمله لینوکس مشهور است و در ویندوز NT و سیستم عاملهای دیگری چون BeOS نیز اجرا میشود.چون سرویس دهنده بر اساس برنامه های موجود و یا چند قطعه اضافی آماده شده به آن A Pachy Server گفته شده که بعدها با نام رسمی Apache مشهور شد

Apache Group
یک سازمان غیرانتفاقی متشکل از داوطلبان آزاد از سرتاسر جهان که در Apache HTTP Server Project مشارکت میکنند

Daemon مورد استفاده شده httpd نام دارد
شماره پورت برای http عدد ۸۰ است

با فرمان زیر Apache را روشن میکنیم

#chkconfig httpd on

فایل پیکربندی استفاده شده توسط Apache در etc/httpd/conf/httpd.conf قرار دارد

بخاطر داشته باشید به منظور کار کردن Apache باید یک DNS فعال داشته باشیم

Web Page های مورد نظرمان را میبایست در شاخه var/www/html قرار دهیم
در این دایرکتوری میرویم و یک home page میسازیم

#cd /var/www/html
html#vi index.html

از فرمان زیر به منظور restart کردن apache سرویس استفاده میکنیم

#service httpd restart