Access Point:

اما یک مسئله بسیار مهم برد این امواج الکترومغناطیسی و حداکثر فاصله مجاز میان اولین و آخرین دستگاه می باشد .

حداکثر برد کارت های شبکه بدون سیم ( در هر دو استاندارد ) شعاع ۱۵ متر در فضای آزاد می باشد و همانند شبکه های سنتی همیشه ۸۰% فواصل اسمی به عنوان فواصل مجاز در نظر گرفته می شود .

۱۵ متر فاصله بسیار کمی است خصوصا که این فاصله بدون حضور هیچگونه مانع و یا دیواری در نظر گرفته شده است بنابراین برای نصب یک شبکه بدون سیم در یک محیط اداری معمولی که دستگاه ها در اطاق های مختلف قرار گرفته اند به وسیله دیگری نیز نیاز داریم .

این وسیله  Access Point  نام دارد و نقریبا هم اندازه یک مودم external می باشد ( یا کمی بزرگتر )

این وسیله قادر است امواج ارسال شده از کارت های شبکه در فواصل بسیار دورتر ( حدودا ۱۰۰ متر ) که بسیار تضعیف شده اند و توسط کارت های شبکه قابل تشخیص نیستند را دریافت و با قدرت بیشتر به فواصل دورتر ( حدودا ۱۰۰ متر ) ارسال کند بنابراین حضور یک Access Point در یک واحد کلیه مشکلات را حل می کند .

Access Point یک وسیله کاملا مستقل می باشد که دارای دوآنتن و یک ورودی برق می باشد و برای نصب آن فقط کافیست آداپتور آن به برق شهر متصل گردد . دراین حالت می توانیم با خیال راحت دستگاه ها را در اتاق های مختلف قرار دهیم و دیگر نگران زیاد شدن فاصله نباشیم .

معمولا قدرت Access Point ها به گونه ای است که چنانچه در یک ساختمان سه طبقه , Access Point را در طبقه وسط قرار دهیم در هر سه طبقه شبکه خواهیم داشت .

چنانچه وسعت شبکه ها افزایش یابد و یک  Access Point  قادر به برقراری ارتباط میان همه دستگاه ها نباشد نیازمند یک Access Point دیگر خواهیم بود .

مثلا چنانچه بخواهیم در یک ساختمان ۴ طبقه شبکه بدون سیم نصب کنیم کافیست یک Access Point را در طبقه دوم و یکی را در طبقه سوم نصب کنیم .

تاکید می کنم Access Point یک دستگاه کاملا مستقل بوده و به کامپیوتر متصل نمی شود و دارای هیچگونه تنظیم قرکانس یا موارد مشابه نمی باشد و در صورت اتصال به برق وظیفه خود را انجام می دهد.