کاربران گرامی آیامیدانید که PDO چیست؟ اگر خیر با اموزش امروزماکه درمورد pdo همراه باشید.

PDO درواقع Extension ی برای PHP5 که با زبان C/C++ نوشته شده است.

Lightweigh Connection Abstraction Library

چرا PDO؟

پایگاه های داده پشتیبانی شده توسط PHP را پشتیبانی می کند.

لازم نیست برای هر پایگاه داده کدی جدا بنویسید. یکبار بنوبسید همه جا استفاده کنید.

PHP با زبان های کامپایل شده نوشته شده، برخلاف کتابخانه های PHP (مانند ADOdb) که با زبان های تفسیری نوشته شده است.

چه موقع از PDO استفاده کنیم؟

هنگامی که به برنامه ای پرتابل نیاز دارید که از بیشتر پایگاه های داده پشتیبانی می کند.

سرعت بالاتر می خواهید.

PDO یک Extension برای PHP5 است که یک کتابخانه DBMS connection abstraction (data access abstraction library هم گفته می شود) را تعریف می کند. ADOdb برای PHP4 نوشته شده است. PDO توابعی مانند ADOdb دارد با قابلیت های بسیار.

کتابخانه data access abstraction چیست؟ همانطور که می دانید، PHP از بیشتر پایگاه های داده اصلی مانند MySQL، MSSQL و غیره پشتیبانی می کند. کد اتصال به هر کدام از این پایگاه های داده مخصوص و متفاوت است. مثلا برای اتصال به پایگاه داده MySQL از کد زیر استفاده می کنیم.

mysql_connect($host, $user, $password);‎

اگر بخواهیم به SQLite متصل شویم.

sqlite_open($db, 066);‎

برای Postgresql

pg_connect(“host=$host dbname=$db user=$user password=$password”);‎

ما برنامه ای بر اساس mysql نوشته ایم. هنگامی که لازم می شود مشتری به پایگاه داده SQLite مهاجرت کند، تمام برنامه را باید rebuild کنیم. اگر کدمان یک میلیون خطی باشد چه؟

لایه Data access Abstraction این تفاوت ها را حل می کند. ما فقط یکبار کدمان را می نویسیم و همه جا استفاده می کنیم (مانند جاوا).