تابع ( ) time در PHP ، میزان ثانیه سپری شده از تاریخ اولین ثانیه روز اول سال میلادی ۱۹۷۰ را بر می گرداند . این تاریخ در کار با زمان و تاریخ در PHP یک مقدار پیش فرض است .
کاربرد تابع time در PHP ، بیشتر برای تعیین یا تنظیم زمان مورد در صفحات PHP است . برای مثال ، تعیین زمان برای اعتبار کوکی ها ( cookies ) در یک صفحه PHP است . به این صورت که در هنگام تعریف یک کوکی ، میزان ثانیه ای که کوکی باید اعتبار داشته باشد را به وسیله تابع time تعیین می کنیم . برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به استفاده از این تابع در تنظیم کوکی ها به بخش آموزش نحوه ایجاد کوکی cookie در PHP بروید .
شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) date در PHP به صورت زیر است :

< ? php
time ( ) ;
? >

این تابع پارامتر خاصی ندارد و فقط تعداد ثانیه ها را به صورت یک مقدار عددی بر می گرداند . در مثال زیر نحوه استفاده از این تابع را در عمل به شما نمایش داده ایم :

مثال عملی : در مثال عملی زیر تابع time را به کار برده و به وسیله آن مقدار ثانیه های گذشته از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۹۷۰ را نمایش داده ایم . برای این منظور این مقدار را ابتدا در متغیر t$ ذخیره کرده و و سپس آن را در خروجی چاپ کرده ایم :

< ? php
$ t = time ( ) ;
echo ( $t . ” “) ;
echo date ( ” Y / m / d ” ) ;? >

خروجی

۱۱۳۸۶۱۸۰۸۱
۰۲/۰۳/۲۰۱۲

 

توجه کنید که خروجی به صورت اکتیو توسط مرورگر تولید نشده است .