خاصیت defaultStatus :

این خاصیت متنی که در نوار Statusbar پنجره مروگر نمایش داده می شود را تعیین و نگهداری می کند . نوار Statusbar در پایین پنجره مرورگر قرار دارد و معمولا برای اطلاع رسانی عملکرد مرورگر به کاربر ، از آن استفاده می شود .

def

مثال : در مثال زیر با استفاده از یک دستور ساده متن نوار Statusbar مرورگر را در هنگام لود صفحه به مقدار مورد نظر تغییر داده ایم . به پایین پنجره مرورگر دقت کنید . این مقدار را در آینده دوباره می توان تغییر داد :
نکته : خاصیت self در مثال زیر به پنجره جاری که هم اکنون در آن هستیم اشاره می کند .

example

مثال : در مثال زیر یک کادر متن ( TextBox ) ساده و یک دکمه فرمان را برای تعیین متن نوار StatusBar بر روی فرم قرار داده ایم . نحوه عمکرد این مثال به این صورت است که کاربر بایستی متنی را در درون کادر متن وارد کرده و سپس بر روی دکمه فرمان change defaultStatus کلیک نماید . در این صورت تابع show_msg اجرا شده و متن نوار StatusBar را به متن وارد شده از کاربر تغییر خواهد داد :
نکته : خاصیت self در مثال زیر به پنجره جاری که هم اکنون در آن هستیم اشاره می کند .

tx