آیا در مورد رویداد ( ) focus در jQuery چیزی می دانید?یا با این رویداد در جی کوئری کار کرده اید؟!یا این که اصلا می دانید این رویداد چه زمانی رخ می دهد؟

اگر جواب شما به این پرسش ها منفی است می توانید این متن را بخوانید

رویداد focus زمانی اتفاق می افتد که کنترل یا عنصر مورد نظر فوکوس برنامه را به دست آورد . یک کنترل یاعنصر زمانی که انتخاب شده و یا به واسطه فشردن متوالی کلید Tab ، مرورگر بر روی آن متمرکز می شود ، فوکوس برنامه را در اختیار می گیرد . می توان کدهایی طراحی کرد که مثلا رنگ پس زمینه یک کادر دریافت متن در هنگام در اختیار گرفتن فوکوس تغییر نماید .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

;{ …selector ” ).focus ( function ( ) { … some code )$

selector : selector کنترل یا عنصری است که فوکوس برنامه را به دست می آورد .
function : این تابع کد دستوری است که می خواهیم در هنگام رخ دادن رویداد ، انجام شود .

مثال زیر کاربرد رویداد focus را نشان میدهد :

}()(“input”).focus(function”)$
;(“this).css(“background-color”,”#cccccc)$
;({