کنترل پنل ویندوزی هلم نیز ویژگی هایی دارد که باعث جذب برخی کاربران به خود می شود که برخی از این ویژگی ها در زیر آمده سات:
۱-تنها نسخه تحت ویندوز دارد
۲-ساپورت php و asp
۳-منوهای ساده در نسخه پایه و منوهای فراوان در نسخه جدید
۴-محیطی بسیار شبیه به پلسک
۵-توسعه یافته توسط کمپانی پارالل پلسک
۶-مدیریت سرور و مدیریت اکانتها بصورت یکجا
۷-پیچیدگی در ابزارهای کربردی مانند پلسک