از کنترل HyperLink برای ایجاد لینک به یک صفحه ، فایل و یا وبسایت دیگر استفاده می شود .
این کنترل کار تگ < a > در HTML را انجام داده و در هنگام اجرای صفحات ASP.Net توسط سرور ، خروجی آن در سورس کد صفحه به صورت تگ < a > خواهد بود .

این کنترل می تواند لینک را به صورت متن یا یک تصویر نمایش دهد . برای نمایش لینک به صورت متن ، باید متن مورد نظر خود برای عنوان لینک را در خاصیت Text کنترل تعیین نمایید . همچنین اگر می خواهید لینک به صورت تصویر باشد ، بایستی آدرس عکس مورد نظر را در خاصیت ImageUrl کنترل تعریف نمایید .

شکل کلی تعریف و نمایش دکمه فرمان HyperLink در صفحه های ASP.Net به صورت زیر است :

    < asp:HyperLink  ID=”عنصر id”  runat=”server”   Text=”عنوان لینک”   NavigateUrl=”آدرس صفحه یا فایل مقصد”   />

مثال :

 < asp:HyperLink ID=”HyperLink1″   runat=”server”   Text=”صفحه نخست”   NavigateUrl=http://www.regiran.com/index.php   /> 

خروجی : صفحه نخست

کنترل HyperLink را به صورت زیر هم می توان تعریف کرد :

    < asp:HyperLink  ID=”عنصر id”  runat=”server”   Text=”عنوان لینک”   NavigateUrl=”آدرس صفحه یا فایل مقصد”   >   < / asp:HyperLink >

مثال :

 < asp:HyperLink  ID=”HyperLink2″  runat=”server”   Text=”صفحه نخست”   NavigateUrl=http://www.regiran.com/index.php   >   < / asp:HyperLink >

 

مزایا و دلایل استفاده از کنترل HyperLink به جای تگ < a > در صفحات ASP.Net :

گفتیم که تگ < a > در HTML و کنترل HyperLink در ASP.Net دقیقا یک کار را انجام می دهند و شما می توانید از تگ < a > برای ایجاد لینک در صفحات ASP.Net خود استفاده نمایید . اما در چه جاهایی لازم است تا از کنترل HyperLink برای ایجاد لینک استفاده نماییم :

در زمانی که می خواهید برای لینک خودتان کد طراحی نمایید .
تگ < a > ، قابل برنامه ریزی و کدنویسی نبوده و حالت ایستایی دارد . اما می توانید برای کنترل HyperLink یک کد طراحی کرده و متن یا Url آن را به صورت دینامیک و یا بر اساس انتخاب کاربر تعیین نمایید .
زمانی که می خواهید کنترل HyperLink را به یک پایگاه داده متصل نمایید .
کنترل HyperLink را می توانید به انواع کنترل های سرور داده و پایگاه های داده متصل کنید ، تا متن و آدرس مقصد خود را به صورت دینامیک از یک منبع اطلاعاتی دریافت نماید .

مثال های عملی :

در مثال های عملی زیر قصد داریم تا روش استفاده از کنترل HyperLink را در عمل به شما نمایش دهیم . در مثال دوم نیز روش برنامه نویسی و طراحی یک کد ساده برای دینامیک کردن کنترل را بررسی نموده ایم :

مثال ۱ : در این مثال ، یک کنترل ساده HyperLink را طراحی کرده ایم ، که به یک صفحه لینک داده است :

 < asp:HyperLink ID=”HyperLink2″   runat=”server”   Text = ” صفحه نخست ”   NavigateUrl = http://www.regiran.com/index.php   />

 

مثال ۲ : استفاده از عکس به عنوان لینک در کنترل HyperLink : در این مثال یک عکس را به عنوان لینک در کنترل HyperLink قرار داده ایم . برای این منظور ، آدرس عکس مورد نظر را در خاصیت ImageUrl کنترل تعریف کرده ایم :

 < asp:HyperLink ID=”HyperLinkHome”   runat=”server”   ImageUrl = ” ~/Pic/web.png ”   NavigateUrl = http://www.regiran.com/index.php   />

 

مثال ۳ : در مثال زیر یک کد اکتیو برای لینک خود طراحی کرده ایم . عملکرد این کد به این صورت است که در یک کادر کرکره ایی چند عنوان آموزشی قرار دارد . شما اگر هر یک از این عنوان را انتخاب نمایید ،کنترل HyperLink به صورت خودکار یک لینک تولید می کند ، که عنوان آن متناسب با گزینه انتخابی بوده و در صورت کلیک بر روی لینک شما را به صفحه مرتبط با آن ارسال می کند . برای مشاهده عملکرد کد مثال ، گزینه مورد نظرتان را از کادر کرکرده ایی ، انتخاب نمایید ::

 

Example
کد

چه مطلبی را می خواهید مطالعه نمایید :

خروجی

کد برنامه در فایل کد صفحه ASP.Net :

کد زیر نیز در درون فایل کد صفحه ASP.Net مورد نظر برای تابع Drp1_SelectedIndexChanged قرار داده شده است . در هر بار تغییر آیتم در منوی کرکره ایی ، این تابع فراخوانی و اجرا می شود :

 < p >
چه مطلبی را می خواهید مطالعه نمایید :
< /p >< asp:DropDownList runat=”server” ID=”Drp1″   OnTextChanged=”Drp1_SelectedIndexChanged” AutoPostBack=”true” >
< asp:ListItem Text=”ASP.Net” Value=”../AccessDataSource/OverView.aspx” > < /asp:ListItem >
< asp:ListItem Text=”HTML” Value=”../../HTML/Main.aspx” > < /asp:ListItem >
< asp:ListItem Text=”CSS” Value=”../../CSS/Introduce.aspx” > < /asp:ListItem >
< asp:ListItem Text=”SQL” Value=”../../SQL/Introduce.aspx” > < /asp:ListItem >
< /asp:DropDownList >< asp:HyperLink ID=”HyperLink3″ runat=”server”   Text=””   Enabled=”false”   ID=”H1″ >
< /asp:HyperLink >

 

protected void Drp1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
H1.Text = “مطالعه بخش : ” + Drp1.SelectedItem.Text;
H1.NavigateUrl = Drp1.SelectedItem.Value;
H1.Enabled = true;
}