در این مطلب قصد داریم تا در ادامهء آموزش  کنترل های ajax در زبان برنامه نویسی asp.net نکته ای را در مورد کنترل UpdatePannel بررسی کنیم.در این مطلب چگونگی رفرش کنترل های UpdatePannel در زبان asp.net را مورد بررسی قرار می دهیم.

لیست زیر تعیین می کند که چگونه و چه زمانی کنترل UpdatePannel رفرش شود :

  • اگر مقدار خاصیت UpdateMode را روی Always تنظیم کنید ، کنترل UpdatePannel با هر Postback ای ، از هر نقطه یا کنترلی در صفحه رفرش می شود . این مسله شامل تمام کنترل هایی که چه درون UpdatePannel هستند یا بیرون آن ، صدق می کند .
  • اگر مقدار خاصیت UpdateMode را روی Conditional کفه مقدار پیش فرض است ، فقط در حالات زیر محتویات کنترل به روز می شود :
  • هنگامی که یک Postback یا trigger برای کنترل UpdatePannel فعال شود .
  • هنگامی که به صورت مستقیم رویداد Update کنترل UpdatePannel را فراخوانی نمایید .
  • هنگامی که کنترل UpdatePannel در یک کنترل دیگر UpdatePannel قرار دارد و کنترل مادر parent آن ، به روز می شود .
  • هنگامی که مقدار خاصیت ChildrenAsTriggers کنترل روی true تنظیم شده باشد و یک کنترل فرزند درونی آن عمل Postback را انجام دهد .