استفاده از کنترل ها
در این فاز، از کنترل های سرویس دهنده و Validation ( به منظور بررسی صحت داده ورودی توسط کاربر) ، استفاده کرده و کدهای مورد نیاز را هم در سمت سرویس گیرنده ( اسکریپت های همراه فرم وب ) و هم در سمت سرویس دهنده ( کدهای نوشته شده در صفحه Code behind مربوط به صفحه Login ) خواهیم نوشت و در نهایت تگ های HTML تولید شده را بررسی می نمائیم .

مرحله اول : افزودن کنترل های سرویس دهنده به فرم وب : در این مرحله ، با نحوه استفاده از کنترل های سرویس دهنده ASP.NET آشنا خواهیم شد( چهار کنترل Lable ، دو کنترل TextBox ، دو کنترل Button )

سوئیچ به حالت Design ( کلیک بر روی Design Tab )
فعال نمودن پنجره Toolbox ( انتخاب گزینه Toolbox از طریق منوی View و یا فشردن کلیدهای CTRL+ALT+X )
انتخاب کنترل Label ازطریق Web Forms tab موجود در Toolbox و استفرار آن بر روی فرم وب Login.aspx ( در وضعیت Desgin view ) .

poy

تنیظیم خصلت های زیر برای کنترل Label استفاده شده بر روی فرم وب . ( برای مشاهده پنجره Properties مربوط به یک کنترل ، پس از انتخاب کنترل دستور View|Properties را فعال و یا از کلید F4 ، استفاده می نمائیم ) .

map

فرم وب Login.aspx پس از استقرار اولین کنترل سرویس دهنده Label بر روی آن :

bv

افزودن یک کنترل سرویس دهنده Label دیگر بر روی فرم وب Login و تنیظیم خصلت های آن

name

افزودن یک کنترل سرویس دهنده Label دیگر بر روی فرم وب Login و تنیظیم خصلت های آن

pas

انتخاب کنترل TextBox از طریق Web Forms tab موجود در Toolbox و استقرار آن بر روی فرم وب Login.aspx ( در مجاورت کنترل label مربوط به “نام” )

nh

bo

انتخاب یک کنترل TextBox دیگر و استقرار آن بر روی فرم وب Login.aspx ( در مجاورت کنترل label مربوط به “رمزعبور” )

182

انتخاب کنترل Button از طریق Web Forms tab موجود در Toolbox و استقرار آن بر روی فرم وب Login.aspx و تنظیم خصلت های آن

hs

انتخاب کنترل Button  دیگر و استقرار آن بر روی فرم وب Login.aspx و تنظیم خصلت های آن

ht

افزودن یک کنترل سرویس دهنده Label دیگر بر روی فرم وب Login و تنیظیم خصلت های آن ( از کنترل فوق برای نمایش پیام مورد نظر در زمان بررسی صحت داده ورودی توسط کاربر، استفاده می گردد ) .

xz

 

فرم وب Login.aspx پس از استقرار کنترل های سرویس دهنده مورد نیاز بر روی آن :

nz

مرحله دوم : آنالیز کدهای HTML ، تولید شده : در این مرحله با نحوه تبدیل کنترل های سرویس دهنده به عناصر HTML مختص قابل نمایش در مرورگر توسط ASP.NET runtime ، آشنا خواهیم شد.

برای مشاهده محتوی صفحه ، بر روی HTML Tab کلیک می نمائیم . کد زیر به صورت اتوماتیک برای کنترل های سرویس دهنده استفاده شده در فرم وب Login.aspx ایجاد می گردند. خصلت runat =”server” ، نشاندهنده سمت سرویس دهنده بودن کنترل است .

com

برای مشاهده خروجی در مرورگر ، گزینه Debug | Start را انتخاب و یا کلید F5 را فعال می نمائیم .

برای مشاهده خروجی HTML کنترل های سرویس دهنده ، گزینه Source را از طریق منوی View در مرورگر IE انتخاب می نمائیم :

server

 

 

همانگونه که مشاهده می شود ، ASP.NET runtime ، کنترل های سرویس دهنده را به عناصر HTML مختص مرورگر ،تبدیل نموده است . Runtime ممکن است در صورت ضرورت از DHTML به منظور تعیین موقعیت و محل استقرار عناصر متفاوت HTML استفاده نماید .

نتایج مراحل یک و دو فاز دوم :

افزودن کنترل ها ی سرویس دهنده مورد نیاز بر روی فرم Login.aspx ( چهار کنترل Lable ، دو کنترل TextBox ، دو کنترل Button )
بررسی کد تولید شده در ویژوال استودیو دات نت برای کنترل ها ی سرویس دهنده که به صورت اتوماتیک ، ایجاد می گردند .
بررسی کد تولید شده توسط ASP.NET Runtime برای کنترل های سرویس دهنده به منظور نمایش توسط مرورگر