کنترل های سرور داده در ASP.Net ، کنترل هایی هستند که عملیات اتصال ، دریافت و ارسال اطلاعات را در صفحات انجام می دهند . این کنترل ها ، هیچ خروجی ظاهری بر روی صفحه ندارند ، اما به عنوان یک کنترل میانجی بین منابع داده ای مختلف ( مثل پایگاه داده ، فایل های XML ) و سایر کنترل های موجود بر روی صفحه عمل می کنند .

کنترل های سرورداده قابلیت های مهمی مثل جستجو ، صفحه بندی ، مرتب سازی ، به روز رسانی و … را به صفحه اضافه می کنند . لیست زیر کنترل های سرور داده در ASP.Net را معرفی می کند . برای دریافت اطلاعات بیشستر راجع به هر کدام ، به بخش آموزشی مربوط به هر عنوان در وب سایت مراجعه کنید:

AccessDataSource :

از این کنترل برای اتصال به پایگاه داده Microsoft Access استفاده می شود .
LinqDataSource :

این کنترل امکان استفاده از زبان LINQ را برای دریافت و ویرایش اطلاعات از یک شی داده ای ، در صفحات ASP.Net فراهم می کند .
این کنترل از قابلیت های درج ، ویرایش ، حذف ، صفحه بندی و … پشتیبانی می کند .
ObjectDataSource :

این کنترل امکان کار با منابع داده و کلاس های داده ای شی گرا را فراهم می کند .
SiteMapDataSource :

از این کنترل برای ایجاد سیستم مسیر دهی در صفحات ASP.Net استفاده می شود .
SqlDataSource :

این کنترل امکان کار با منابع داده ای ADO.Net از جمله SQL Server , ODBC , ORACLE و … را فراهم می کند .
EntityDataSource :

این کنترل امکان کار با داده ها بر مبنای مدل Entity Data را فراهم می کند .
این کنترل از قابلت های های درج ، ویرایش ، حذف ، صفحه بندی و … پشتیبانی می کند .
XmlDataSource :

از این کنترل برای کار با منابع داده ای با ساختار درختی ، مثل فایل های XML و … استفاده می شود . این کنترل را بایستی به عنوان منبع داده ای برای کنترل هایی مثل Menu یا TreeView استفاده نمود .