کنترل های داده وب ، برای نمایش اطلاعات خروجی از پایگاه داده بر روی صفحات ASP.Net به کار می روند . کنترل های داده وب می توانند به کنترل های سرور داده متصل شده و اطلاعات درخواستی را از منبع داده ای دریافت کرده و از قابلیت های کنترل سرور داده مثل صفحه بندی ، مرتب سازی و … استفاده نمایند .

یک کنترل سرور داده از طریق خاصیت DataSourceID خود به کنترل سرور داده متصل می شود . لیست کنترل های داده وب ASP.Net در بخش زیر آورده شده است ، برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به هر کدام به بخش آموزشی هر موضوع در وب سایت مراجعه کنید

کنترل های لیست وار : این کننرل ها ، اطلاعات را به صورت لیست نمایش می دهند . از جمله این کنترل ها می توان به BulletedList , CheckBoxList , DropDownList , ListBox و RadioButtonList اشاره کرد .

کنترل AdRotator :

از این کنترل برای نمایش عکس های تبلیغاتی ( Ads ) استفاده می شود ، که با کلیک بر روی هر عکس ، کاربر به آدرس URL مربوط به آن هدایت می شود .
DataList :

اطلاعات را به صورت جدول وار نمایش می دهد .
DetailsView :

این کنترل در هر لحظه مقدار یک رکورد ( سطر ) از جدول بانک اطلاعاتی را نمایش داده و امکان ویرایش و حذف آنها را به کاربر می دهد .
FormView :

این کنترل همانند کنترل DetailsView ، اطلاعات یک رکورد را در هر لحظه نمایش می دهد ، با این تفاوت که فرم نمایش را ، کاربر می تواند طبق سلیقه خود طراحی نماید .
GridView :

این کنترل اطلاعات دریافتی از پایگاه داده را با قابلیت های صفحه بندی ، مرتب سازی ، ویرایش و … به صورت جدول وار نمایش می دهد .
Menu :

این کنترل می تواند اطلاعات را به صورت منوهای Pop-Up و تو در تو نمایش دهد .
Repeater :

این کنترل اطلاعات را در قالب لیستی که طراحی Template آن توسط طراح انجام شده است ، نمایش می دهد .
TreeView :

این کنترل اطلاعات دارای ساختار درختی مثل فایل های XML را نمایش می دهد .