کلاس‌ها

Objective J دارای دو نوع از اشیا می‌باشد. اشیای طبیعی جاوا اسکریپت و اشیای Objective J. اشیای جاوا اسکریپت دقیقا همان چیزی هستند که از اسمشان بر می‌آید، اشیای طبیعی در جاوا اسکریپت. اما اشیای Objective J، نوع خاصی از اشیای طبیعی می باشند که توسط Objective J افزوده شده است. این اشیای جدید، به جای مدل prototype در جاوا اسکریپت، مبتنی بر کلاس ها و وراثت کلاسیک در کلاس‌ها می‌باشند مانند جاوا و C++.
ساخت یک کلاس در Objective J کار ساده ای است. در زیر یک نمونه از کلاس Person تعریف شده است که شامل متغیر عضو name می باشد:

mm

آغاز تعریف کلاس، همیشه با کلمه‌ی کلیدی @implementation شروع می‌شود و به دنبال آن، نام کلاس می‌آید. سپس یک کولون (:) قرار میگیرد و بعد از آن، نام کلاسی ذکر می‌شود که کلاس ما، زیر کلاس (فرزند) آن کلاس خواهد بود (کلاس والد). در مثال فوق، ما داریم زیر کلاسِ کلاسِ CObject را تعریف می کنیم که کلاس ریشه برای اکثر کلاس‌های دیگر به حساب می‌آید. شما نیازی به کلاس والد ندارید، اما در بیشتر اوقات ترجیح می‌دهید که از یکی از کلاس‌های والد استفاده کنید.
پس از تعریف، با استفاده از آکولاد، یک بلاک ایجاد می کنیم که شامل تعریف کلیه‌ی متغیر های عضو کلاس می باشد. هر متغیر، در یک سطر جداگانه قرار می گیرد و شامل یک نوع و یک نام متغیر و یک سمیکالن می باشد. به لحاظ تکنیکی، مشخص کردن نوع متغیر اختیاری است، اما اکیدا توصیه می شود که نوع متغیر ها را مشخص کنید. تعریف متغیر های عضو، مهم است زیرا هر متغیری که در مکان های دیگر در کلاس شما مورد استفده قرار بگیرد، اگر در این قسمت تعریف نشده باشد، به صورت خودکار به یک متغیر عمومی global تبدیل خواهد شد.
برای پایان دادن به تعریف کلاس، از کلمه‎ی کلیدی @end استفاده می کنیم.