کرم‌ها
کرم‌ها نیز مانند ویروس‌ها، یک برنامه‌ خود تولیدگر هستند. تفاوت کرم با ویروس در این است که کرم‌ها بدون دخالت کاربر عمل می‌کنند و نیازی نیست که خود را متصل به یک برنامه بسازند.