کارکرد دومین
دومین فقط یک نام میباشد که با وارد کردن آن نام مرورگر شما آن نام را به سرورهای مخصوصی در اینترنت که اطلاعات دومینها ذخیره میشود ارسال میکند و سپس DNS آن دومین را مشخص میکند پس از مشخص شدن DNS آنرا تبدیل به IP میکند که IP ‌در اصل یک سری اعداد به حالت xxx.xxx.xxx.xxx میباشد که مقدار هر xxx بین ۰ تا ۲۵۵ میباشد. این اعداد مشخص کننده موقعیت سرور شما در اینترنت است. پس از اینکه IP مشخص شد درخواست شما به سرور ارسال میشود و سرور درخواست شما را به فضایی که به شما تخصیص داده شده است ارسال میکند و نتیجه را به شما نمایش میدهد.