جاوا اسکریپت به طراحان HTML یک ابزار برنامه نویسی می دهد . طراحانHTML برنامه نویس نیستند ؛ اما جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپت با دستورالعملهای خیلی ساده است ؛ به طوری که هرکس میتواند قسمت کوچکی از کدها را بر روی صفحه ی HTML خودش قرار بدهد
– جاوا اسکریپت می تواند صفحات متحرک و پویا را داخل HTML قرار بدهد.
یک دستور جاوا اسکریپت مانند:

Document.write(“<h1> + name + “</h1>”)

می تواند یک متن متغیر را داخل صفحه ی HTML بنویسد.
– جاوا اسکریپت می تواند به رخدادهای صفحه – event –و اکنش نشان بدهد . یعنی وقتی که اتفاقی می افتد اجرا می شود مثلا وقتی صفحه ای لودش تمام می شود ، وقتی که کاربر کلیک می کند.
– جاوا اسکریپت می تواند عناصر HTML را بخواند و بنویسد . می تواند بخواند و یا محتویات عناصر HTML را تغییر بدهد.
– جاوا اسکریپت می تواند برای تصدیق و معتبر ساختن اطلاعات استفاده شود . می تواند برای معتبر ساختن اطلاعات فرم قبل از اینکه به سرور ارسال شود استفاده شود . چنین فرم هایی جلوی پردازش های اضافی توسط سرور را می گیرند.
– جاوا اسکریپت می تواند برای کشف نوع مرورگر بازدیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرد. در این صورت چناچه برای مرورگرهای متفاوت صفحات متفاوتی طراحی کرده اید میتواند صفحه ی سازگار با نوع مرورگر کاربر را لود کند.
– جاوا اسکریپت می تواند برای ایجاد کوکی ها استفاده شود . چاوا اسکریپت می تواند برای استفاده هایی مثل ذخیره و بازیابی اطلاعات در کامپیوتر های بازدید کننده استفاده شود.