استفاده در تبلیغات
به عنوان مثال هم زمان با باز کردن یک صفحه وب، یک یا چند صفحه نیز به صورت Popup Window فعال می گردد که حاوی اطلاعات تبلیغاتی می باشند. (این روش به دلیل عدم کاربری مناسب برای کاربران وب و پایین آوردن سرعت لود شدن صفحه اصلی وب امروزه کاربرد زیادی ندارد.)
نمایش توضیح مختصر برای یک تصویر، متن و …
Popup Window می تواند یک روش مناسب برای ارائه توضیحات پیرامون یک متن، تصویر و مواردی مشابه باشد، چراکه می توان با انجام تنظیمات مناسب روی ابعاد، فقط فضایی از پنجره را که مورد نیاز است نمایش داده و از باز کرده یک صفحه کامل پرهیز نمود
استفاده در طراحی صفحاتی که محتوای کمی دارد
استفاده در صفحاتی که مطلب کمی داشته و نیاز به تمامی ابزار و ابعاد صفحه نداریم. مثل صفحه تماس با ما (در صورت محدود بودن محتویات آن) صفحه ارسال به دوستان و صفحاتی مشابه …
نمایش اطلاعات فرعی در وب سایت
این اطلاعات می تواند شامل آمار سایت، آب و هوا، تاریخ، و مواردی از این دست را شامل گردد.

موارد کاربرد Popup Window متنوع بوده و طراحان وب بنا به سلیقه، نیاز و امکانات وب سایت، استفاده های متعددی از آن می کنند.