Custom Error Pages در دایرکت ادمین من چیست و چه کاری انجام می دهد؟

این قسمت مربوط به خطا های سایت شما است. شما می توانید صفحه های خطا اختصاصی برای سایت خود در دایرکت ادمین ایجاد کنید. برای مثال صفحه ۴۰۴ یعنی صفحه مورد نظر یافت نشد. برای ویرایش صفحات روی نام فایل مورد نظر کلیک کنید مانند ۴۰۴٫html

توجه داشته باشید این فایل در public_html شما ایجاد شده است و در صورت عدم وجود آن پس از ویرایش ایجاد می شود.