کاربرد دستور netstat

مورد استفاده : این دستور برای پیدا کردن مشکل در شبکه و تعیین کردن حجم ترافیک به روی شبکه به عنوان سنجشگر بازده
پارامترها : این دستور پارامترهای زیادی دارد که به چند پارامتر در اینجا بسنده می کنیم :
-a : نمایش تمام کانکشن های فعال و پورت های UDP وTCP در کامیپوتری که در حال شنود است
-e : نمایش آمار اترنت ؛ مثل نمایش تعداد پاکِت های در حال ارسال و دریافت بروی شبکه
-n : نمایش TCP های فعال
-s : نمایش آمار به وسیله پروتکل