مهمترین کاربرد این خاصیت این است که شما می توانید ابتدا چک کنید که آیا مرورگر کاربر قابلیت ایجاد و خواندن کوکی را دارد یا خیر . سپس در صورت فعال بودن ، دستورات اسکریپتی مربوط به خواندن و ایجاد کوکی اجرا شود . در این صورت قابلیت اطمینان و کارایی برنامه بالاتر می رود .