کارایی کد EPP

این کد در واقع یک تدبیر امنتی برای نقل و انتقال غیر مجاز دامنه می باشد. این کلید به هنگام انتقال دامنه , به یک سرویس دهنده جدید نیازمند است.
برای در اختیار داشتن این کد, در قسمت پرتال کاربران و در بخش دامنه های من , روی کنترل پنل , و سپس روی دریافت کد انتقال کلیک کنید.
دقت داشته باشید این کد به هنگام انتقال, مورد نیاز شرکت مقصد خواهد بود.