وارد شدن به سایت ها:
برای وارد شدن به سایت فقط کافی است آدرس آن را داشته باشیم ود قسمت address  نرم افزار internet explorer آنرا وارد کنیم و اینتر بزنیم. مثلا برای وارد شدن به سایت سازمان صدا و سیما در قسمت address  تایپ کنید
پس از باز شدن سایت می توانید از مطالب آن استفاده کنید در روی صفحه هر جایی رنگ متن متفاوت بود و شکل اشاره گر ماوس به صورت دست شد می توانید کلیک کنید تا صفحه جدیدی باز شود
برای بازگشت از صفحه ای که وارد شده اید فقط کافی است که ابزار back    در نوار ابزار را کلیک کنید تا ازصفحه جاری خارج شوید و به صفحه قبلی بر گردید.
دکمه Home  در نوار ابزار internet explorer  که شکل یک خانه دارد برای باز گشت به صفحه home page  است (home page  در اصطلاحات توضیح داده شده است)