چگونگی نصب IIS در ویندوز ۷:

بدین منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم.

۱- به منوی start سیستم عامل رفته و سپس بر روی گزینه Control panel کلیک مینماییم.

kas

۲-در صفحه ظاهر شده بر روی گزینه programs and features کلیک مینماییم .

pio

۳-در صفحه ای که باز میشود بر روی آیتم turn windows features on or off که در بالای صفحه سمت چپ قرار دارد کلیک مینماییم.

pojh
۴- حال در صفحه ای که پیش روی ما می باشد. بر روی + که در سمت چپ گزینه internet information services همانند تصویر زیر کلیک مینماییم تا گزینه های مورد نیاز ما در دسترس ما قرار گیرد.

ww

۵- از لیستی که پیش روی ما باز میشود. دوباره + کنار آیتم های web management tool و IIS management console را تیک زده و سپس بر روی دکمه ok کلیک مینماییم.

kk

۶- با طی کردن مراحل بالا کار نصب IIS به پایان میرسد و ویندوز شروع به پیکربندی سرویس مورد نظر ما مینمایید

jgg