منتقل کردن فایل سایت به فضای وب

بعد از اینکه سایت طراحی شد ، شما نیازمند آن هستید که فایل های خود را با استفاده از FTP برروی سرور آپلود کنید.مراحلی که باید انجام دهید بدین شکل می باشد:
ساخت اکانت  FTP
آپلود فایل ها با استفاده از نرم افزار های مناسب
اکانت FTP توسط شرکت هاستینگ مورد نظر ساخته و به شما داده خواهد شد. سپس با استفاده از نرم افزار های FileZillaو یا CuteFTPفایل های خود را آپلود کنید.